Navigation

Debatemner

Besgende

· Gster online: 2

· Brugere online: 0

· Antal brugere: 126
· Nyeste bruger: Tine D Schroder
Parse error: syntax error, unexpected 'http' (T_STRING), expecting ',' or ';' in /customers/3/8/6/kalundborgroklub.dk/httpd.www/themes/templates/panels.php(48) : eval()'d code on line 3

Begivenheder

<< Februar 2018 >>
Ma Ti On To Fr L S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Replikboks

Du er ndt til at logge p for at skrive en replik.

10/12/2018 19:02
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/3/8/6/kalundborgroklub.dk/httpd.www/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/3/8/6/kalundborgroklub.dk/httpd.www/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Klubbens medlemmer inviteres til generalforsamling d. 9. januar kl. 18.30 i klubben. Invitation og dagsorden kan ses her: http://opstart.kal
undborgroklub.dk/n
/generalforsamling
-d-9-januar-2019

07/11/2018 10:14
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/3/8/6/kalundborgroklub.dk/httpd.www/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/3/8/6/kalundborgroklub.dk/httpd.www/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Den nye hjemmeside har følgende navn: opstart.kalundborg
roklub.dk

18/03/2018 18:17
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/3/8/6/kalundborgroklub.dk/httpd.www/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/3/8/6/kalundborgroklub.dk/httpd.www/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Kære alle Smile Det var en helt fantastisk 100 års fødselsdag som roklubben holdt i lørdags! Et STORT tak skal lyde til festudvalget. Sådan. Glæder mig til de næste 100 år Grin

09/02/2016 09:14
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/3/8/6/kalundborgroklub.dk/httpd.www/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/3/8/6/kalundborgroklub.dk/httpd.www/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Referat fra generalforsamling findes under "referater". Husk at logge dig ind med "Log ind" knappen for at du kan se det.

24/02/2015 21:38
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/3/8/6/kalundborgroklub.dk/httpd.www/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 21 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /customers/3/8/6/kalundborgroklub.dk/httpd.www/includes/bbcodes/url_bbcode_include.php on line 22
Stort tillykke til dig Hans Henrik med titlen som ÆRESMEDLEM

Log ind

Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.

Aktuel vind på Gis

Aktuevind Gis

Vedtægter

Vedtægter for Kalundborg Roklub

§ 1.

Stk. 1. Foreningens navn er KALUNDBORG ROKLUB - Stiftet den 18-3-1918. Foreningens hjemsted er Kalundborg. Foreningens hovedformål er at dyrke rosport og kajaksport.

Stk. 2. Foreningen er medlem af: Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano- og Kajak Forbund (DKF) - Begge under Dansk Idrætsforbund (DIF). Klubben er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2.

Enhver der er fyldt 12 år kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog dispensere fra aldersgrænsen. Ved optagelse af medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, kræves skriftlig tilladelse fra forældre eller værge. Aktive medlemmer skal kunne godtgøre svømmefærdigheder i henhold til DFfR's eller DKF's bestemmelser og er underkastet disse foreningers amatørregler. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen og har samme rettigheder som aktive medlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 3.

Bestyrelsen skal aktivt bekæmpe brug af doping blandt foreningens medlemmer. Brug af doping vil uden varsel medføre eksklusion fra foreningen. Ved evt. dopingkontrol kan ingen af foreningens medlemmer nægte, at lade sig teste. Bestyrelsen kan foranledige dopingtest på ethvert af foreningens medlemmer.

§ 4.

Kontingent og betalingsterminer fastsættes på den årlige, ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves af kassereren. Betalingsfristen skal mindst være 14 dage.

§ 5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar eller februar måned. Afholdelse af ordinær generalforsamling indvarsles mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse gennem hjemmeside, Facebook eller andre af roklubben brugte medier samt ved opslag i klubhuset med opgivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen. På generalforsamlingen aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år og det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Stemmeret har alle medlemmer, der på afstemningsdagen er medlem og som ikke er i restance med kontingentbetalingen. Såfremt et medlem anmoder derom, skal afstemning om personvalg foregå skriftligt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til det fremmødte antal medlemmer, bortset fra vedtægtsændringer.

§ 6.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til foreningens ledelse bestående af: En formand og otte andre personer. Alle vælges for et år af gangen. Repræsentation i bestyrelsen af både kaproere, langtursroere, motionsroere, morgenroere, kajakroere samt ungdomsroere bør tilstræbes. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter en generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er mødt. Undtaget dette er økonomiske beslutninger for beløb, der er større end 10% af klubbens indestående på beslutningstidspunktet. Her kræves fremmøde af 7 personer med stemmeret.

Alle har 1 stemme, med undtagelse af at formandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed. Desuden kan et fraværende bestyrelsesmedlem til enhver tid give fuldmagt til at bruge dennes stemme.

Til bestyrelsen vælges også 2 suppleanter og 2 revisorer. Sidst nævnte revisor kan vælges uden for foreningen.

Ved optagelse af lån til klubben, kræves der en flertalsbeslutning i bestyrelsen, og et bestyrelsesmedlem kan således ikke alene gøre dette.

§ 7.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Der aflægges et særskilt regnskab over driften af "Tutten".

§ 8.

Forandring i vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen. Til stede skal være mindst 1/3 af de aktive, stemmeberettigede medlemmer. Endvidere skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for ændringsforslaget, der skal indvarsles samtidig med indkaldelsen. Skulle en generalforsamling ikke være beslutningsdygtig, skal der inden 4 uger afholdes en ny generalforsamling, på hvilken vedkommende ændring(er) skal kunne vedtages med ¾ af de afgivne stemmer - uanset hvor mange der deltager i afstemningen.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning. Endvidere efter skriftlig begæring skal anføres de anliggender, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling. Indvarslingsfrist og -måde som ved ordinær generalforsamling.

§ 10.

I tilfælde af opløsning af foreningen, vedtaget med mindst ¾ af de afgivne stemmer på en med dette formål lovligt indkaldt generalforsamling, tilfalder foreningens aktiver DFfR og DKF eller lignende forening efter den sidste generalforsamlings bestemmelse.

Disse vedtægter træder i kraft fra den 17. marts 2015. Samtidig ophæves de tidligere gældende vedtægter af 7. februar 2007.

Kommentarer

Der er ikke skrevet kommentarer.

Kommentr

Du skal logge ind for at kommentere.

Vurderinger

Du skal vre registreret bruger for at kunne vurdere en tekst.

Log ind eller meld dig til.

Teksten er ikke vurderet.
Siden dannet p: 0.02 sekunder
9,692,461 Unikke besg