Begivenheder

<< Januar 2018 >>
Ma Ti On To Fr L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Replikboks

Du er ndt til at logge p for at skrive en replik.

18/03/2018 18:17
Kære alle Smile Det var en helt fantastisk 100 års fødselsdag som roklubben holdt i lørdags! Et STORT tak skal lyde til festudvalget. Sådan. Glæder mig til de næste 100 år Grin

09/02/2016 09:14
Referat fra generalforsamling findes under "referater". Husk at logge dig ind med "Log ind" knappen for at du kan se det.

24/02/2015 21:38
Stort tillykke til dig Hans Henrik med titlen som ÆRESMEDLEM

03/02/2015 12:33
Lars Modin og Alexander vandt sammen med Lis og Mette fra Tissø over b.la. Eskild Ebbesen i DM for hold! SÅDAN! Også et stort tillykke til Jer Wink

03/02/2015 12:28
Kalundborg har sat sig solidt på Danmarks-kortet til DM i ergometer. Grin Kåre vandt suverent Guld. Lene vandt bronze i personlige bedste tid! STORT TILLYKKE

Log ind

Brugernavn

KodeordEr du endnu ikke registreret bruger?
Klik her for at oprette dig.

Har du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.

Aktuel vind på Gis

Aktuevind Gis

generalforsamlingen

Der indkaldes hermed til generalforsamling mandag d. 26/2 kl 18:30 i roklubben.

Agenda:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag. Sendes til bestyrelse@kalundborgroklub.dk. Sendes senest søndag 18/2
5. Valg af bestyrelse
Formand (for 2 år)
Kasserer (for 1 år)
1 bestyrelsesmedlem (for 2 år)
2 bestyrelsesmedlemmer (for 1 år)
Suppleant (vælges for 1 år)
Revisorer (vælges for 1 år)
6. Valg til udvalg
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

Madaften

Kære allesammen

Så er der igen madaften, Hannah og Birte  og lidt Marie 5står for maden, det glæder vi os til
Madaften er den 13/2 kl 19

Prisen er som vanligt 60 kr

Sidste tilmelding er 11/2 på  30669519

Hilsen Hanne

Forklaring på reglementsændringerne

De vedtægtændringer vi skal stemme om d. 7/2 gav forrige generalforsamling gav os nogle retninglier for, hvad de ønskede. Referat ses her: http://kalundborgroklub.dk/…/Referat%20ekstraordinær%20gene…
Dem har Rasmus Sparre og jeg forsøgt at få beskrevet i §8, 9 og 10.
Roklubben består af en bestyrelse med 5 medlemmer, 1 formand, 1 kasserer og 3 menige. I klubbens reglement beskrives så de udvalg der kræver. at udvalgsmedlemmer vælges på generalforsamlingen. 
1 udvalg skal bestå af 3-5 mand, af disse skal der være 1 bestyrelsesrepræsentant. 
De udvalg der er tænkt er:
Roudvalg
Kajakudvalg
Aktivitetsudvalg
Ungdomsudvalg
De kan alle have et budgetansvar. De tænkte opgaver i udvalgene kan ses her: http://kalundborgroklub.dk/…/udvalg%20i%20klubben%2C%202018…
Det er valgt at lave flere udvalg for at prøve at forhindre, at vi kommer til at lave 2 klubber i klubben, ved at der er tværgående udvalg.
Der vælges medlemmer til udvalgene årligt på generalforsamlingen. Imellem generalforsamlinger kan udvalgene substituere sig med flere medlemmer op til 5, med bestyrelsens godkendelse. 
Dette er valgt for at gøre det hele så fleksibelt som muligt.

Ekstraordinær generalforsamling 7. feb. kl 19:00

Der indkaldes hermed til 2. ekstraordinær generalforsamling onsdag den 7. februar kl 19:00 i klubben. 
Agenda her bliver at få godkendt de paragraffer der ikke blev godkendt på første generalforsamling. dvs. §8, 9 og 10. Samt at få godkendt den samlede vedtægt. 
Den samlede vedtægt kan læses her, §8, 9 og 10 som skal godkendes er markeret med rødt: http://kalundborgroklub.dk/…/vedtægter%20Roklub%2C%202018-0…

Det er vigtigt at vi kommer så mange som muligt og har fuldmagter med, så vi kan kommer over 42 stemmeberettigede medlemmer, så vi kan stemme om vedtægterne.

Ændringerne forklares i et senere opslag der snart kommer på facebook og hjemmeside.

100 års roklub tøj

Kære alle kajak & polo- inrigger rorer, I forbindelse med vores jubilæum har vi bestilt nye jakker og bukser. Logoet på brystet er Kalundborg Roklub over tallet 100. Der kan trykkes navn under, dette er en ekstra pris på 30 kr. På ryggen logo med de 5 tårne, og Intersports logo nederst. Dertil kan bestilles sorte bukser.
Prisen er jakke 376. Kr +30 kr for navn
Bukser 250 kr.
Undertegnet har mange str. Og bestillings liste.
Jeg er i Roklubben fredag formiddag.
Og mandag d. 22 kl 18 til 19
Torsdag d.25. Kl 18 til 19
Andre dage aftales
Mvh. Anne-marie

Ny bro

Gode nyheder for Kalundborg Roklub.
Broudvalget i klubben har længe arbejdet med at finde en ny bådebro. De har fundet og bestilt en ny bro. Broen er en aluminiums flydebro og bliver lettere og længere (9 m mod nu 6 m) end den gamle bro. Så der kan være flere både ved broen samtidig.
Udvalget har samtidig søgt penge til broen via ,fonde og hos kommunen. Og vi kan i dag meddele, at alle pengene til broen er fundet.
Der er super godt arbejde af udvalget som består af Mads, Paul og Marie.
Broen forventes at være på plads inden standerhejsning.

generalforsamlingen

Tak for en god generalforsamling. Det var dejligt at høre alle inputtene og få rettet reglementet til. Og det var super det foregik i en rigtig god tome blandt alle. Det var lidt af en maraton forestilling. Men en god oplevelse.
Men jeg tror de nye vedtægter vil komme til at danne grundlaget for et rigtigt stærkt arbejde i klubben de næste mange år frem.
Vi har stadig et stykke arbejde for os med at rette vedtægterne til. Jeg glæder mig til at Vi kan fremlægge det færdige resultat og få vedtægterne gjort gældende på en ny ekstraordinær generalforsamling, som der snarest indkaldes til.
Det er på en aften som denne man er stolt af at være roer i Kalundborg Roklub.

Vedtægter forklaret del 2.

Det helt store formål med vedtægtændringerne er, at lægge beslutningskompetancen ud til medlemmerne. Ansvar fjernes fra bestyrelsen og lægges ud udvalg.

BESTYRELSE: Hovedopgaver er, at sikre klubbens forhold er ok (forsikringer etc.), arbejde med strategi, økonomiopfølgning, investeringsopfølgning, sikre aktiviteter passer til opstillede mål og den overordnede strategi, repræsentere klubben udadtil og sikre at klubbens/forbunds regler og vedtægter følges samt gældende lovgivning følges. Vedtægtsændringer skal sikre, at bestyrelsen har tid til dette arbejde og at den ikke drukner i den daglige drift.

Det er tænkt bestyrelsen holder 4 møder årligt, hvor der udarbejdes kvartalregnskab, informeres om udvalgsarbejdet, følges op på investeringsplan, tager stilling til evt. forhold udvalgene eller bestyrelsen selv har bragt op.

ÅRLIGT MEDLEMSMØDE: Her spørges alle interesserede medlemmer til deres ideer og drømme med roklubben. Hvor skal vi hen, hvad skal vi udvikle. Hvad skal der investeres i. Ud fra dette møde laves følgende:

Strategi for de forskellige aktiviteter. Strategien giver udgangspunkt i de mål, udvalgende skal arbejde med.

Ud fra strategien og målene udarbejdes en investeringsplan. Intentionen er, at alle medlemmer kan se hvad der er i støbeskeen og hvornår hvilke investeringer foretages.

UDVALG: I udvalgene ligger driften af klubben.

Ro- og kajakudvalget vil have et budget, hvor de selv skal sørge for vedligehold og småindkøb af materiel. 
Der ligger i udvalget alt hvad vedrører driften. Materialeansvar, sikkerhed, instruktion, daglig roning osv. Der udarbejdes fondsansøgninger i samarbejde med bestyrelse ift. investeringsplanen. 
Formanden for ro- og kajakudvalgene vil sidde i bestyrelsen. 
Alle medlemmer der er interesserede kan deltage i møderne og alle har stemme- og taleret. 
Ansvar og opgaver vil blive beskrevet i et kommisorium, så der ikke er tvivl om, hvilke rammer udvalgene har.

Der kan nedsættes mange andre udvalg, både faste og ad hoc udvalg. Udvalgene kan have have budgetansvar hvis relevant og det kan være, at medlemmer fra bestyrelsen deltager heri, men det er også muligt medlemmer fra bestyrelsen ikke deltager. De vil alle skulle have et skriftligt kommisorium, for at sikre klare rammer for arbejdet i udvalgene.

Det er bestyrelsen eller generalforsamlingen der nedsætter udvalg. Man kan således ikke selv lave et udvalg.

Det er svært at forklare det hele på skrift, det er nok bedre at møde op den 11. januar, så der er mulighed for at stille spørgsmål og få forklaringerne.

Hele intentionen er, at medlemmerne driver klubben og dens udvikling i den retning, de nu mener den skal. Og at bestyrelsen får ro og tid til at tage sig af det overordnede arbejde.

Vedtægtsændringer forklaret del 1:

Baggrunden for vedtægtændringerne er, at generalforsamlingen sidste år pålagde bestyrelsen at opdatere vedtægterne på nogle punkter. Disse punkter er her medtaget + en del punkter omkring bestyrelsesarbejde og vedtægter som DKF og DFfR har rådgivet os om.

Det ændres i vedtægterne fra at klubben skal være medlem af både DKF og DFfR til at klubben skal være medlem af DFfR og det så er frivilligt at være medlem af f.eks. DKF.

Dette gøres, da klubben er en 100 år gammel roklub, som derfor SKAL tilbyde roning. Klubben har derudover valgt at tilbyde havkajak og polo. Dette er et frivilligt valg. Og det afspejles her i vedtægterne. Derudover er vedtægterne nu indrettet så vi kan tage flere aktiviteter ind i femtiden, hvis dette skulle ønskes.

Jeg vil gerne understrege, at bestyrelsen absolut ingen planer har om ikke at være medlem af DKF. Roklubben har stor gavn af DKF, de er meget professionelle og giver kvalificeret rådgivning og vores daglige roning er baseret på dette medlemskab.

En udmelding vil kun komme på tale, hvis dem der ror kajak skulle ønske det. Og det tænker ikke der er nogen der gør. Det er jer der er medlemmer af klubben der bestemmer.

Med denne vedtægtsændring fortsætter både forlæns og baglæns roning fuldstændigt som tidligere. Der vil ikke være nogen ændringer i jeres hverdag i forbindelse med denne vedtægtændring.

I del 2 forklarer jeg om de ændringer i virkelig kommer til at mærke. I skal til at vænne jer til, at det er jer medlemmer der skal beslutte og bestemme hvordan jeres roning skal foregå. Går ændringerne igennem vil bestyrelsen lægge utrolig meget ansvar ud til jer. Det er vores klub og vi skal alle være med til løfte opgaverne i klubben. Og vi skal alle forme hvordan klubben skal være nu og i fremtiden. Det er en utrolig spændende forandring klubben skal igennem. Hvis i altså vil. Mere om det i forklaring af vedtægtsændringer del 2.

info om ekstraordinær generalforsamling 11. jan

Til generalforsamlingen om vedtægtændringerne starter vi med at gennemgå og ændre i vedtægterne. De vil ikke blive vedtaget i deres nuværende form, men i en udgave vi kan blive enige om.

Vi tager os derefter en snak om det videre forløb og dermed om der skal stemmes om vedtægtsændringerne eller ej.

Såfremt der er nogle der ønsker at af afgive fuldmagt, vil man kunne det, efter de regler der var gældende ved sidste generalforsamling.

Dvs. maks 1 fuldmagt per mand. Fuldmagten skal være original og indeholde dato, navn, adresse og underskrift på den der giver fuldmagten, samt navn og adresse på den der modtager fuldmagten.

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 11. januar kl 20:00.

Eneste punkt på dagsordnen er vedtægtsændringer. Bestyrelsen ønsker at få vedtægterne godkendt inden ordinær generalforsamling, idet det foreslås, at bestyrelsen ændres fra 9 medlemmer til 5.

Der er mange ændringer i vedtægterne, vedtægterne i sin helhed kan læses her.

Et skriv om hvilke ændringer der er kan ses her.

Siden dannet p: 0.03 sekunder
9,203,698 Unikke besg